Home » Over ons

Stichting Voedselbank Etten-Leur heeft twee doelstellingen: 

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen.
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

De voedselbank werkt zoals een gewone bank, het brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van bedrijven uit de regio. Dat zijn goede producten die om uiteenlopende redenen niet meer worden verkocht. In plaats van het te vernietigen, wordt het gedoneerd aan onze Voedselbank. Wij geven op onze beurt door aan onze klanten.

Wij zijn afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. De organisatie drijft op een aantal vrijwilligers, die zich gezamenlijk inzetten voor mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten.
Onze focus ligt op het wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan mensen die niet voldoende geld hebben voor een gezonde maaltijd. Daarnaast worden klanten ook geholpen door ze te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening en te wijzen op fondsen voor mensen die financieel krap zitten.

Waar wij voor staan:

 - Wij willen mensen die in onze samenleving onder het bestaansminimum leven.
 - Effectief helpen om de situatie te verbeteren.
 - We verstrekken gratis voedselpakketten, maar wijzen ook onze klanten de weg naar hulpverlenende instanties. En geven hen waar dat nodig is, praktische ondersteuning.
 - Ons doel daarbij is, dat ze weer zicht krijgen op een betere positie in de maatschappij.

Onze visie:

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens,
soms tijdelijk, soms langdurig. Een probleem dat in ons welvarende land niet
nodig zou moeten zijn, maar waarvan al jaren blijkt dat het niet opgelost wordt.
Voedselbanken helpen deze mensen door ze te voorzien van
voedselpakketten, zodat aan een van de belangrijkste levensvoorwaarden
wordt voldaan: voldoende eten. Wij vinden dat niemand in onze maatschappij
honger mag lijden.
Door de contacten met onze klanten merken wij dat de regelgeving in
Nederland niet voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk is en het voor velen
van hen moeilijk is om wegwijs te worden uit de wirwar aan hulpverlenende
instanties. Waar nodig helpen wij hen daarbij, zodat ze zo snel mogelijk weer
boven het bestaansminimum uitkomen. Uitgangspunt is dat voedselhulp
idealiter tijdelijk moet zijn. Gemiddeld genomen kunnen klanten binnen een
halfjaar weer zonder pakket.
Om volwaardige voedselpakketten te kunnen samenstellen, zijn we afhankelijk
van de samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten, particulieren en
andere voedselbanken in Nederland. Om onze klanten ook andere hulp te
bieden, hebben wij een groot netwerk opgebouwd met diverse hulpverlenende
instanties. Samen leveren wij zo een bijdrage aan het bestrijden van armoede.

Onze voorwaarden:

Wij verwachten wel wat terug van onze klanten. Zo is het verplicht om elke
drie maanden opnieuw een gesprek met ons aan te gaan. Op die manier
kunnen wij de actuele financiële situatie toetsen en ook beoordelen of ze
daadwerkelijk met onze adviezen aan de slag gaan. Een voedselpakket is
noodhulp en mag eigenlijk nooit langdurig zijn. Als klanten niet hun goede wil
laten zien, stoppen wij de verstrekking van een voedselpakket.

Onze kernwaarden:

 • Wij verstrekken het voedsel uitsluitend gratis
 • Wij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • Wij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • Wij waarborgen de privacy van onze klanten
 • Wij zijn neutraal

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Marjan Verweij-Wilts (voorzitter en waarnemend secretaris)
 • Matthijs Hulleman (penningmeester)
 • Patrick van Beek (algemeen bestuurslid)
 • Kacper Asmonas (algemeen bestuurslid logistiek)

Onafhankelijk

We zijn onafhankelijk van (overheids)instellingen of bedrijven en bepalen ons eigen beleid. Dat we een particuliere stichting zijn, betekent dat we geen enkele verplichting hebben tot het leveren van pakketten of enige andere hulp. Maar dat zal niet vaak gebeuren, want wat we doen, doen we met liefde voor de medemens.

Jaarverslag

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit.

Samenwerking met andere voedselbanken

Wij hebben ons aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (Voedselbanken Nederland), een uitstekende manier om samen met de andere voedselbanken in Nederland te overleggen over wat we doen, hoe we dat doen en hoe we dat in de komende jaren kunnen blijven doen. Uitwisseling van kennis zorgt ervoor dat we samen professioneler kunnen werken.
Ook in praktische zin werken wij veel samen met andere voedselbanken in het land, zoals bij de uitruil van voorraden

Maak een Gratis Website met JouwWeb